Izmaiņas ASV buļļu vērtējumos

    Augusta mēneša jaunajos buļļu vērtējumos ASV ir vērojamas būtiskas izmaiņas atnešanās viegluma pazīmēs. Uzlabojoties ganāmpulkos izmantotajai ģenētikai un apsaimniekošanai ir samazinājies apgrūtināto dzemdību skaits. Tādēļ līdz ar augusta jaunajiem vērtējumiem atnešanās vieglums pēc tēva (SCE) un atnešanās vieglums buļļa meitām (DCE) ir atbilstošs ģenētikā sasniegtajam progresam.

   Jaunajos vērtējumos lielākajai daļai Holšteinas šķirnes buļļu atnešanās vieglums ir robežās no 1%-4% (iepriekšējos vērtējumos no 4%-12%). Buļļu atnešanās vieglums (SCE) pašlaik vidēji ir 2.2%, bet atnešanās meitām (DCE)-2.7%.  Atnešanās vieglums pēc tēva tiek izteikts kā iespējamo dzemdību sarežģījumu % iespējamība izmantojot konkrētā buļļa konvencionālo spermu telēm.

Jautājiet mūsu konsultantiem, lai izvēlētos savam ganāmpulkam atbilstošākos buļļus.