Fermu dienas seminārs piena lopkopībā Vecaucē

Auces novada Vecauces pagasta Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecībā (LLU MPS) “Vecauce” 20. septembrī notiks fermu dienas seminārs piena lopkopībā “Dažādas izcelsmes slaucamo govju piena produktivitātes un atražošanas rādītāju analīze”.

Norises vieta: LLU MPS “Vecauce” slaucamo govju komplekss “Līgotnes”.

Darba kārtība:

Pirmā daļa: 

10:30 – 11:00     Reģistrācija (LLU MPS “Vecauce” slaucamo govju komplekss «Līgotnes»).
11:00 – 11:30     Fermu dienas atklāšana, ekonomiskā situācija piena lopkopībā (Anita Siliņa, LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja).
11:30 – 11:45     LLU MPS “Vecauce” pārstāvja uzruna (Indulis Ieviņš, LLU MPS direktors).
11:45 – 12:20     Izmēģinājuma rezultāti un analīze (Dainis Arbidāns, LLKC, konsultants – eksperts veterinārmedicīnā).
12:20 – 13:00     Piena produktivitātes rādītāju nozīme slaucamo govju ganāmpulka apsaimniekošanā (Daina Kairiša, LLU Lauksaimniecības fakultāte, asociētā profesore, Dr. agr.).

Otrā daļa:

13:40 – 14:40     Eksterjera pazīmju saglabāšanās kvalitāte pieaugušām govīm (Māris Līdaks, Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība, ciltsdarba speciālists).
14:40 – 15:30     Semināra noslēgums. Brīva diskusija (Elena Guša, LLU MPS “Vecauce”, lopkopības nozares vadītāja).

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta līdz 18. septembrim plkst. 17:00.

Pieteikšanās un informācija:

Dainis Arbidāns, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), Lopkopības nodaļa, mob. tālr.: 28685672, e-pasts: dainis.arbidans@llkc.lv, vai Anita Siliņa, LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja, mob. tālr.: 28601061, e-pasts: anita.silina@llkc.lv.

Pasākums ir bez dalības maksas un norit Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Ilgtspējīgas lauksaimniecības ražošanas pilotprojektu īstenošana” ietvaros.

Pasākuma afišu iespējams lejupielādēt šeit.

Avots: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs