Iespēja apgūt mākslīgās apsēklošanas tehniķa specialitāti

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola aicina apgūt:

IP „Veterinārmedicīna” specialitāti – mākslīgās apsēklošanas tehniķis

profesionālās tālākizglītības programmas (960 stundu) ietvaros.

Kursu noslēgumā to apmeklētāji iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību, kas dod tiesības strādāt savā ganāmpulkā un iegūt sertifikātu LDC lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas veikšanai un privātprakses uzsākšanai.

Prasības:  iepriekš iegūta vidējā izglītība.

Maksa: 600 EUR.

Pieteikšanās, zvanot uz tālr.: 65425966, 2925265926431273.

Pieteikšanās termiņš: līdz 2019. gada 8. janvārim.

Mācību laiks:  2019. gada 11. janvāris – 16. jūnijs.

Adrese: „Bebrenes muiža”, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439.

Mājaslapa: www.bebrene.lv, www.draugiem.lv/bpv

E-pasts: bebrenepv@inbox.lv, skola@bebrene.lv

Avots: Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola