Seminārs piena lopkopībā ar ASV speciālistu piedalīšanos

Seminārs piena lopkopībā ar ASV speciālistu piedalīšanos.

Semināra sākums: plkst. 10:00 (reģistrācija no plkst. 9:30).

Tēmas:

  1. STgenetics - Ģenētiskā attīstība komerciālo ganāmpulku ražošanā, izmantojot genomisko testēšanu un pēc dzimuma šķiroto spermu (Sexed Semen).
  2. Pirmsatnešanās un pēcatnešanās perioda apsaimniekošana slaucamajām govīm (Tranzītperiods).

Lektori:

Louis Prange -STgenetics VP starptautiskā pārdošanā (ASV).

Paul Sundberg - STgenetics ēdināšanas un apsaimniekošanas konsultants (ASV).

Maksa par dalību: 20 EUR.

Iespējams saņemt apliecinājumu par noklausītajām stundām.
Lūdzam uz kursiem ierasties savlaicīgi, lai varētu piereģistrēties un saņemt semināra apmaksas dokumentus.

Pieteikšanās un sīkāku informāciju par semināra norisi var saņemt, zvanot
Initai Bedrītei mob. 29413277 vai izmantojot e-pastu: inita.bedrite@sigmas.lv.