Kontakti

Skatīt pilnu karti

Adrese:
"Kalnabeites 8"
Sigulda
Siguldas novads
LV–2150

Tālrunis:
+371 67972040, +371 28619420

Fakss:
+371 67970112

E-pasts:
sigcmas@sigmas.lv

Norēķinu rekvizīti

AS “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”

Juridiskā adrese:
“Kalnabeites 8”, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

Ar PVN apliekamās personas reģistrācijas Nr.:
LV40003013295

Norēķinu konts AS "SEB banka":
LV59 UNLA 0027 8005 6970 1 
Bankas kods: UNLALV2X

Norēķinu konts AS "Swedbank":
LV47 HABA 0551 0038 9275 1 
Bankas kods: HABALV22

Valdes priekšsēdētājs

Nils Ivars Feodorovs

Tālrunis:
+371 67972040

Mobilais:
+371 29419483

E-pasts:
nils.feodorovs@sigmas.lv

Finanšu un grāmatvedības daļa

Vadītāja: Valda Mālniece

Tālrunis:
+371 67972040

Mobilais:
+371 28619420

E-pasts:
valda.malniece@sigmas.lv

Ražošanas un tirdzniecības daļa

Vadītāja: Sarmīte Arcimoviča

Tālrunis:
+371 67972412

Mobilais:
+371 27033013; +371 20389134

E-pasts:
sarmite.arcimovica@sigmas.lv

Vadītājas vietniece: Līga Kubuliņa

Tālrunis:
+371 67972412

Mobilais:
+371 27007801

E-pasts:
liga.kubulina@sigmas.lv

Dažādu šķirņu augstražīgu buļļu spermas un šķidrā slāpekļa piegāde / Konsultācijas selekcijas jautājumos

Sarmīte Arcimoviča, Solvita Arcimoviča

Tālrunis:
+371 67972412

Mobilais:
+371 27033013; +371 20389134

E-pasts:
sarmite.arcimovica@sigmas.lv

Darba laiks:
darba dienās no 8:00 līdz 16:00

Konsultācijas liellopu audzēšanā / Liellopu vērtēšana / Individuālā vaislas buļļu piesaiste ganāmpulkam, izmantojot Buļļu pārošanas atlases programmu

Liellopu audzēšanas konsultants un sertificēts piena un gaļas šķirņu govju vērtētājs: 
Mārtiņš Zicmanis

Mobilais:
+371 27036865

E-pasts:
martins.zicmanis@sigmas.lv

Liellopu audzēšanas konsultante un sertificēta piena un gaļas šķirņu govju vērtētāja:
Līga Kubuliņa

Mobilais:
+371 27007801

E-pasts:
liga.kubulina@sigmas.lv


Liellopu audzēšanas konsultante:
Inese Ruka

Mobilais:
+371 26129470

E-pasts:
inese.ruka@sigmas.lv


Liellopu audzēšanas konsultants:
Edvīns Broks

Mobilais:
+371 29163674

E-pasts:
edvins.broks@sigmas.lv

Piena kvalitātes kontroles laboratorija

Laboratorijas vadītāja, tehniskā vadītāja:
Maija Beča

Tālrunis:
+371 67973252

Mobilais:
+371 22334182

E-pasts:
maija.beca@sigmas.lv 

Piena analīzes un grūsnības testēšana. Slaukšanas iekārtu, piena mērītāju, svaru un mērkannu pārbaude

Tālrunis:
+371 67973252

Mobilais:
+371 22334182

E-pasts:
pienalab@sigmas.lv

parraudziba@sigmas.lv

Paraugu pieņemšana un analīžu rezultātu saņemšana:
Darba dienās no 8:00 līdz 17:00

Kvalitātes vadītāja

Ināra Goba

Tālrunis:
+371 67973252

Mobilais:
+371 22334182

E-pasts:
sigcmas@sigmas.lv

Mācību kursi

Inita Bedrīte

Tālrunis:
+371 67972412

Mobilais:
+371 29413277

E-pasts:
inita.bedrite@sigmas.lv

Pārraudzības datu apstrāde

Marina Zemberga

Tālrunis:
+371 67973252

Mobilais:
+371 22334182

E-pasts: 
parraudziba@sigmas.lv

Veterinārārsts

Edgars Nartišs

Mobilais:
+371 26532243

Mākslīgās apsēklošanas tehniķi

Elita Briede  – Raunas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novadā un Rankas pagastā

Mobilais:
+371 26558434

Transporta un saimnieciskā daļa

Vadītājs: Mārtiņš Zicmanis

Mobilais:
+371 27036865

E-pasts:
martins.zicmanis@sigmas.lv

Reisu šoferi: 

Arnis Sproģis

Mobilais: 
+371 26407287

Mārtiņš Lapss

Mobilais:
+371 26407994