Sadarbības partneri

Sadarbības partneri

Mēs sadarbojas ar šādām Latvijas un ārvalstu organizācijām un uzņēmumiem:

Biedrība “Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija”
Organizācija, kurā apvienojušās fiziskas un juridiskas personas – piena ganāmpulku īpašnieki, Holšteinas šķirnes govju audzētāji Latvijā.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība
Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība nodrošina ciltsdarba pakalpojumus personām, kuras vēlas nodarboties ar šķirnes dzīvnieku audzēšanu, izkopšanu, un pavairošanu.

Biedrība ”Šķirnes saglabāšanas apvienība ”Zilā govs””
Biedrība apvieno Latvijas zilās govju šķirnes audzētājus šķirnes populācijas saglabāšanai un tālākai pilnveidošanai.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācija”

Akciju sabiedrība ”Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”

Akciju sabiedrība ”Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”

Lauksaimniecības datu centrs  
Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts sabiedrība, kas dibināta 1997. gadā, lai veiktu zootehniska, veterināra un lauksaimnieciska rakstura informācijas apkopošanu, apstrādi un analīzi Latvijas Republikā ar mērķi ieviest vienotu dzīvnieku un ganāmpulku reģistru, ciltsdarba informācijas sistēmu saskaņā ar starptautiskām prasībām.

Pārtikas un veterinārais dienests  
Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.

SIA “Linde Gas”
Uzņēmums ietilpst pasaulē lielākā rūpniecisko un medicīnisko gāzu un tehnoloģiju koncerna “The Linde Group” sastāvā.

ST genetics 
ASV vaislas buļļu ģenētikas ražotājs un izplatītājs. 
ST genetics (ST – Sexing Technologies) ir pasaules līderis liellopu  ganāmpulku atražošanas pakalpojumu sniegšanā, īpaši šķirotās spermas un embriju ražošanā, kā arī genoma testu veikšanā.

Cooperative Resources International  – GENEX
ASV lauksaimniecības holdingkompānija – vaislas buļļu spermas ražotājs.

ABS Global, korporācija
ASV bāzēts pasaulē vadošais liellopu ģenētikas, reprodukcijas pakalpojumu, tehnoloģiju un tesmeņa kopšanas produktu ražotājs un izplatītājs, kas pārstāvēts vairāk nekā 70 valstu. Ietilpst Genus plc. 

GGI-SPERMEX GmbH
Vācijas eksporta kompānija, kas pārstāv 13 nozīmīgas Vācijas ciltsdarba organizācijas, kuru galvenā specializācija ir Holšteinas melnraibo un sarkano šķirņu liellopu ģenētika.

CRV
Pasaules līmeņa vaislas buļļu ģenētikas piegādātājs, kurā kooperatīva veidā apvienojušie vairāk nekā 23 tūkstoši Nīderlandes un Flandrijas saimniecību un kura produkti pieejami vairāk nekā 60 pasaules valstu. 

VikingGenetics
Dānijas, Zviedrijas un Somijas liellopu audzēšanas un ciltsdarba asociācija.
VikingGenetics izveidota, apvienojoties Svensk Avel un Dansire. Asociācija savu darbību uzsāka 2008. gada 1. janvārī. Vēlāk asocācijai pievinojās arī Somijas ciltsdarba organizācijas. Šajā asociācijā ir vairāk nekā 30 000 biedru Dānijā, Zviedrijā un Somijā.

SYNETICS Export SAS
Vadošais dzīvnieku ģenētikas piegādātājs Francijā, otrais lielākais Eiropā un septītais lielākais pasaulē, kas specializējas liellopu, zirgu, cūku, kazu, kā arī trušu un zivju audzēšanas jomā.

Belgian Blue Group
Beļģijas zilās liellopu gaļas šķirnes ģenētikas ražotājs un eksportētājs.