Piena analīzes

Pārraudzības u.c. paraugiem

Mūsu neatkarīgā akreditētā Piena kvalitātes kontroles laboratorija piedāvā veikt šādas analīzes un pārbaudes.

Cenas spēkā no 01.01.2023.

N.p.k. Analīzes veids, metode Cena bez PVN
EUR
PVN 21%
EUR
Cena ar PVN EUR
1.

Pārraudzības piena paraugiem (ja ir noslēgts sadarbības līgums)

tauku un olbaltumvielu saturs, % (ISO 9622:2013/IDF 141:2013 Milk and liquid milk products - Guidelines for the application of mid-infrared spectrometry) + laktozeurīnviela*

bez maksas
2.

Pārraudzības piena paraugiem (ja ir noslēgts sadarbības līgums)

somatisko šūnu skaita noteikšana, tūkst./ml (LVS EN ISO 13366-2:2007 Piens. Somatisko šūnu skaita noteikšana. 2. daļa: Norādījumu par fluorescentoptoelektronisko skaitītāju ekspluatāciju)

bez maksas
 
3. Citiem piena paraugiem:
3.1. Tauku, olbaltumvielu un laktozes saturs, ja nav noslēgts sadarbības līgums, % 0.26 0.05 0.31
3.2. Somatisko šūnu skaita noteikšana, ja nav noslēgts sadarbības līgums, tūkst./ml 0.23 0.05 0.28
3.3.

Urīnvielas satura noteikšana pienā*, ja nav noslēgts sadarbības līgums un ja paraugu skaits:

no 1 līdz 20

virs 201.32

0.710.28

0.151.60

0.86

3.4. Sasalšanas punkta noteikšana, ja nav noslēgts sadarbības līgums 1.00 0.21 1.21
4. Slaukšanas iekārtu piena mērītāju, svaru un mērkannu pārbaude:
4.1.

Slaukšanas iekārtu piena mērītāju, svaru un mērkannu pārbaude
ar mūsu piegādi – reisos 

8.26 1.73 9.99
4.2.

Slaukšanas iekārtu piena mērītāju, svaru un mērkannu pārbaude,
ja piegādā klients

7.02 1.47 8.49
5.

Grūsnības tests (ELISA):

Grūsnības tests (ELISA),
ja paraugu skaits ir virs 5 un ir noslēgts sadarbības līgums
4.00 0.84 4.84
Grūsnības tests (ELISA),
ja
paraugu skaits ir līdz 5 un ir noslēgts sadarbības līgums
4.96 1.04 6.00
Grūsnības tests (ELISA),
ja nav noslēgts sadarbības līgums (neatkarīgi no paraugu skaita)
4.96 1.04 6.00

 
LABORATORIJAS DARBA LAIKI:

Paraugu pieņemšana − darba dienās no 8:00 līdz 17:00
Analīžu rezultātu saņemšana* − darba dienās no 8:00 līdz 17:00

 * Analīžu rezultātus var saņemt 2. stāvā, Laboratorijas vadītājas kabinetā.

Zvaniet un rakstiet mums:
Tel.: 67 973 252, mob. t.: 22 334 182
E-pasts: pienalab@sigmas.lv

Ja vēlaties personīgi novērot savu iesniegto paraugu testēšanu, tas ir iespējams Laboratorijas vadītājas vai tās norīkotas personas pavadībā.
 
AKREDITĀCIJA

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” Piena kvalitātes kontroles laboratorija 2020. gadā veiksmīgi izgāja laboratorijas uzraudzības procedūru un saglabāja akreditāciju, aizstājot atsauci uz standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2005 ar atsauci uz standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2017 nereglamentētā sfērā – piena fizikāli ķīmiskā testēšana un reglamentētā sfērā – piena fizikāli ķīmiskā testēšana  atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumiem Nr. 228 “Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība”.  Ar Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja lēmumu akreditācijas apliecības derīguma termiņš – 2027. gada 20. maijs.

PAVADDOKUMENTS PIENA FIZIKĀLI ĶĪMISKAI TESTĒŠANAI

Saite uz pavaddokumenta veidlapu Lauksaimniecības datu centra mājaslapā 

INSTRUKCIJA NEPASTERIZĒTA PIENA PARAUGU ŅEMŠANAI, TRANSPORTĒŠANAI UN UZGLABĀŠANAI

Grūsnības noteikšanas tests

Siguldas CMAS ir iespējams veikt dzīvnieku grūsnības noteikšanas testu pēc govs un kazas piena paraugiem, kā arī pēc govju (grūsnības noteikšanai telēm), kazu un aitu asins paraugiem.

Šajā rakstā lasiet:
1. Kas ir ELISA grūsnības tests?
2. Kāpēc izvēlēties ELISA grūsnības testu?
3. Kā paņemt un iesūtīt paraugus?
4. Kā pareizi apzīmēt paraugus un aizpildīt pieteikumu?

Kas ir ELISA grūsnības tests?

Grūsnības tests, kas veikts ar ELISA metodi (no angļu val.: enzyme-linked immunosorbent assay; turpmāk tekstā – ELISA grūsnības tests), ir imunoloģiski fermentatīvs izmeklējums, kas ļauj noteikt ar grūsnību saistīto glikoproteīnu PAG (pregancy-associated glycoproteins) klātbūtni pienā. Mūsu Piena kvalitātes kontroles laboratorijā grūsnības tests tiek veikts ar visā pasaulē labi zināmā ASV ražotāja IDEXX diagnostiskajiem reaģentiem.

Kāpēc izvēlēties ELISA grūsnības testu?

Tas ir vienkāršs un ātrs veids dzīvnieka grūsnības noteikšanai. Testa sniegtie rezultāti ir tikpat ticami kā citu plaši pielietoto grūsnības diagnostikas metožu rezultāti. Būtisks faktors ir arī ērtums: grūsnības analīzēm var izmantot tos pašus piena paraugus, kas tiek iesniegti pārraudzībai. Izvēloties grūsnības noteikšanu ar testu ELISA, Jums nav nepieciešamas specializētas iekārtas vai zināšanas, un šī procedūra neapgrūtina saimniecības ikdienas dzīvi.

Jāuzsver, ka tests nodrošina precīzu agrīnās grūsnības noteikšanu. Metode garantē ticamu rezultātu ieguvi, ja piena vai asins paraugs ņemts: 

 • govīm, sākot no 28. dienas pēc pēdējās apsēklošanas vai aplecināšanas, bet ne ātrāk kā 60 dienas pēc pēdējās atnešanās;
 • kazām no 28. dienas pēc apsēklošanas vai aplecināšanas;
 • aitām no 35. dienas pēc apsēklošanas vai aplecināšanas.

Agrīna un precīza grūsnības noteikšana ir augstražīga un vesela lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulka pamats. Agrīnas grūsnības noteikšana dod iespēju efektīvi pārvaldīt un kontrolēt saimniecības dzīvnieku reprodukcijas gaitu, prognozēt piena ražošanu un kopējos saimniecības ienākumus. Informācija par dzīvnieku grūsnību ļauj nodrošināt to piemērotu ēdināšanu un paredzēt atnešanās laiku. Savukārt, konstatējot, ka dzīvnieks nav grūsns, iespējams ātri un droši pieņemt lēmumu par atkārtotas apsēklošanas nepieciešamību.

Jutība un specifiskums ir divi galvenie testa rezultātu ticamības raksturotāji. Testā izmantoto reaģentu ražotājs norāda, ka testa jutība govs pienā ir 98,7%, bet specifiskums − 94,4%. No tā izriet, ka 98,7% gadījumos grūsnām govīm ar attiecīgo testu tiks uzrādīts rezultāts „grūsna”, savukārt 94,4% gadījumos negrūsnām govīm ar attiecīgo testu tiks uzrādīts rezultāts „negrūsna”.

Kā paņemt un iesūtīt paraugus?

PIENS

Piena paraugus var ņemt speciāli grūsnības izmeklējumiem, vai arī var izmantot vienu paraugu gan pārraudzības, gan grūsnības izmeklējumam (grūsnības tests atšķirībā no pārraudzības analīzēm ir maksas pakalpojums, par ko tiks izrakstīts rēķins). Ņemot paraugus, nav nepieciešams ievērot precīzu slaukšanas reizi (rīta vai vakara), tesmeņa ceturksni vai slaukšanas brīdi (slaukšanas sākums vai beigas), jo šie parametri neietekmē testa rezultātus. Piena paraugi grūsnības izmeklējumiem var būt nekonservēti, tomēr tos ieteicamāk ir konservēt (ar BMS (Broad Spectrum Microtabs) tabletēm), jo konservants aizkavē piena bojāšanās un saskābšanas procesus. Paņemot paraugus, piens trauciņā jāsamaisa, līdz tablete pilnībā izšķīdusi. 

ASINIS

Asins paraugus iepilda vakuumstobriņos. Asins paraugus var ņemt gan bez stabilizatora (tad paraugi sākumā aptuveni vienu stundu jātur istabas temperatūrā, ļaujot asinīm sarecēt, pēc tam jāievieto ledusskapī), gan ar stabilizatoru (tad katrs stobriņš uzreiz pēc asiņu noņemšanas vairākas reizes viegli jāsakrata).

Paraugus pēc iespējas ātrāk jānogādā Siguldas CMAS Piena kvalitātes kontroles laboratorijā. Paraugus var nogādāt individuāli vai ar mūsu reisa šoferi (informāciju par reisiem skatīt šeit).  Paraugu personīga nodošana laboratorijā iespējama katru darba dienu no 8:00 līdz 17:00. Analīžu rezultātus saņemsiet pavaddokumentā norādītajā veidā: telefoniski, pa e-pastu, pa pastu vai ierodoties personīgi darba dienās no 8:00 līdz 17:00 (iepriekš saskaņojot apmeklējumu telefoniski vai pa e-pastu ar laboratorijas vadītāju Maiju Beču (m.t.: 22334182, t.: 67973252, e-pasts: maija.beca@sigmas.lv)).

Kā pareizi apzīmēt paraugus un aizpildīt pieteikumu?

Pareizi paņemts un identificēts paraugs ir galvenais nosacījums ticamu rezultātu iegūšanai.

Nododot gan piena, gan asins paraugus, tie ir:

jānumurē (numurus norādot uz paraugu stobriņiem – uz sāna, nevis vāciņa; par to, kā numurēt paraugus, vairāk lasiet šeit) un

jāpievieno pieteikums (brīvā formā vai aizpildot veidlapu) grūsnības testa veikšanai, kurā obligāti jānorāda:

 • paraugu numuri, kam nepieciešams veikt grūsnības analīzes. Ja paraugu maz, šim nolūkam var izmantot pavaddokumenta (piena analīžu fizikāli ķīmiskai testēšanai) sadaļu “Klienta piezīmes”, taču, ja paraugu ir daudz, saraksts jāpievieno uz atsevišķas lapas;
 • paraugu ņemšanas datums;
 • saimniecības vai īpašnieka rekvizīti rēķina noformēšanai;
 • e-pasta adrese rēķina un analīžu rezultātu nosūtīšanai (vai cits sazināšanās veids, ja e-pasts nav pieejams).

Aicinām izmantot iespēju veikt agrīnās grūsnības pārbaudi ātri, ērti un droši − pie mums Siguldas CMAS Piena kvalitātes kontroles laboratorijā!

Vairāk par paraugu apzīmēšanu

Uzlīmei vai uzrakstam uz piena vai asins parauga jābūt uz stobriņa sāna (nevis vāciņa). Pieteikumā grūsnības testa veikšanai un uz parauga stobriņa ieteicams norādīt ne tikai parauga numuru, bet arī ar dzīvnieka valsts ciltsgrāmatas numuru un/vai vārdu, ja tāds ir. Šie dati parādīsies pārskatā, un ganāmpulka īpašniekam pašam būs vieglāk izsekot, kurš rezultāts attiecas uz kuru dzīvnieku.

Urīnvielas noteikšana

Pie mums − Piena kvalitātes kontroles laboratorijā − ir iespējams veikt urīnvielas noteikšanu govs pienā. Turklāt pārraudzībā esošajām govīm – bez maksas!

Kāpēc tas ir svarīgi? 
Lielākus izslaukumus iespējams iegūt, ja govis tiek barotas ar lopbarību, kas ir bagāta ar olbaltumvielām un kurai ir augsta enerģētiskā vērtība. Taču, sasniedzot noteiktu robežu, lopbarības proteīna līmeņa tālāka palielināšana aizvien mazāk spēj nodrošināt cerēto izslaukuma pieaugumu un pat rada veselības traucējumus. 
Urīnvielas satura noteikšana pienā ļauj novērtēt un kontrolēt ar lopbarību saņemtā proteīna līmeni.

Ieguvumi:

 • Lopbarības izmantošanas optimizēšana – iespēja samazināt barošanas izmaksas un palielināt izslaukumu.
 • Govju apaugļošanās spēju un citu reproduktīvo rādītāju, kā arī vispārējā veselības stāvokļa uzlabošanās.
 • Mazāks kaitējums dabai, jo samazinās slāpekļa daudzums, kas nonāk apkārtējā vidē.

Piena mērītāju pārbaude

AS Siguldas CMAS Piena kvalitātes kontroles laboratorija piedāvā veikt slaukšanas iekārtu piena mērītāju un mērkannu pārbaudi.

Nogādājot piena mērlīdzekļus laboratorijā ar reisu, lūdzam savlaicīgi piezvanīt un saskaņot to atpakaļ saņemšanas iespējas vai pievienot šo informāciju piena mērlīdzekļu sūtījumam, obligāti norādot arī ganāmpulka numuru.

Nododot laboratorijā piena mērlīdzekļus, nepieciešams precīzi norādīt savus rekvizītus rēķina sagatavošanai:

 • adresi,
 • saimniecības nosaukumu vai personas vārdu un uzvārdu,
 • reģistrācijas numuru vai personas kodu,
 • ganāmpulka numuru.

Tālrunis saziņai un sīkākai informācijai :  67 973 252  vai  mob. 22 334 182 
E-pasts: maija.beca@sigmas.lv  vai  pienalab@sigmas.lv