Likumi un noteikumi

Likumi

31.12.2019
Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums
Veterinārmedicīnas likums
Dzīvnieku aizsardzības likums

(Spied zemāk, lai nokļūtu uz attiecīgajiem likumiem.)

Citi

31.12.2019
Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība
Lopbarības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācija
Saistošie noteikumi kautuvēm
(Spied zemāk, lai nokļūtu uz attiecīgajiem noteikumiem.)