Eksterjera vērtēšana

Eksterjera vērtēšana

Ganāmpulku īpašniekiem ir iespēja izmantot AS Siguldas CMAS govju eksterjera vērtēšanas pakalpojumu. 
Mūsu eksperts ne tikai novērtēs dzīvnieku eksterjeru, bet pakalpojuma ietvaros konsultēs arī:

  • par optimālāko ģenētikas izvēli konkrētajiem dzīvniekiem,
  • atbildēs uz Jūs interesējošiem jautājumiem,
  • sniegs vērtīgus ieteikumus par ganāmpulka apsaimniekošanu.

Kontaktinformācija pakalpojuma pieteikšanai

Govju ciltsvērtības noteikšana

Lai veiktu slaucamo govju selekciju, t.i., lai izvēlētos labākās govis, no kurām audzēt vaislas teles vai buļļus, ir nepieciešams noteikt to ciltsvērtību.

Kā nosaka ciltsvērtību?
Dzīvnieku ciltsvērtību nosaka pēc selekcionējamām pazīmēm – salīdzinot konkrētā dzīvnieka vai ganāmpulka rādītājus ar ganāmpulka vai populācijas vidējiem rādītājiem.

Taču novērtēt dzīvnieka ciltsvērtību, par pamatu ņemot tikai kvantitatīvās pazīmes − kā izslaukuma lielums kilogramos, tauku un olbaltuma saturs pienā procentos −, ir neobjektīvi. Dzīvnieka saimnieciski nozīmīgās īpašības ir atkarīgas no iedzimtības un ārējo vides faktoru mijiedarbības. Tāpēc, novērtējot dzīvnieku, ir jāņem vērā visi iespējamie faktori, kas ietekmē konkrēto selekcijas pazīmi, un jāizdara iegūto datu korekcija ar statistisko aprēķinu palīdzību. 
Nosakot dzīvnieka ciltsvērtības indeksu, aprēķinos tiek ņemts vērā govs atnešanās vecums, atnešanās sezona, slaukšanas dienu skaits, ražīgā mūža ilgums, laktāciju skaits un ganāmpulka vidējā ražība.
 
Ražības novērtēšana

Slaucamo govju ražības novērtēšanai izmanto sekojošus rādītājus:

  • Izslaukums (I)
  • Piena tauku daudzums (T)
  • Piena olbaltumvielu daudzums (O)
  • Ražība jeb produktivitāte (P) – aprēķina, izmantojot visus trīs augstāk minētos rādītājus (I, T un O)

Ražības indeksu (P) slaucamai govij aprēķina ik gadu, līdz tā tiek likvidēta.
 
Eksterjera novērtēšana

Dzīvnieka eksterjera novērtēšanai izmanto lineāro metodi − grafiskas skalas veidā atspoguļojot atsevišķu ķermeņa daļu novērtējumu punktos. Tiek vērtētas 9 svarīgākās ķermeņa uzbūves pazīmes un 9 tesmeņa pazīmes − katra atsevišķi, neatkarīgi no pārējām ķermeņa pazīmēm. Vērtēšanu veic sertificēts govju lineārās vērtēšanas eksperts.

Zemāk redzamajā tabulā ir uzskaitīti dzīvnieka ķermeņa parametri, kas tiek vērtēti, un parādīta atsevišķo pazīmju vērtējumu amplitūda (jeb galējās novirzes, no 1 līdz 9 punktiem), kā arī optimālais punktu skaits katrai pazīmei.

Pazīmju galējās novirzes 1 – 9 punkti
Optimālais vērtējums punktos

Krustu augstums (cm)

mēra ar lidtinmēru

Piena tips

rupjš
smalks
6

Ķermeņa dziļums

sekls
dziļš
7

Krūšu platums

šaurs
plats
9

Krustu platums

šaurs
plats
9

Krustu slīpums

pacelts
nolaists
5

Pakaļkājas sānskatā

stāvas
zobenveida
5

Pakaļkājas no aizmugures

satuvinātas
paralēlas
9

Nagu leņķis

slīps
stāvs
5

Tesmeņa priekšdaļa

īsa
gara
9

Tesmeņa dziļums

dziļš
sekls
5

Tesmeņa aizmugures augstums

mazs
liels
9

Tesmeņa aizmugures platums

šaurs
plats
9

Centrālā saite

vāja
spēcīga
6

Tesmeņa pieslēgums

vājš
ciešs
9

Pupu garums

īss
garš
5

Aizmugurējo pupu izvietojums

attālināts
ciešs
5

Priekšējo pupu izvietojums

attālināts
ciešs
5

Eksterjera vērtēšanu var pieteikt, zvanot uz:

Tālr.: 67972412
Mob. t.: 27033013
Mob. t.: 20389134

Govju eksterjera vērtēšanu veic mūsu eksperts Mārtiņš Zicmanis, mob. 27036865