Latvijas lielāko slaucamo govju ganāmpulku TOP 50 – skaudrais gandarījums

Žurnāla “Agro Tops” janvāra numurā publicēts Latvijas lielāko slaucamo govju ganāmpulku TOP 50 (uz 19.12.2023.). Ņemot vērā skaudro laiku, ko šobrīd piedzīvo Latvijas piena liellopu audzētāji, kas atspoguļojas kopējā slaucamo govju skaita samazinājumā par 7%, salīdzinot situāciju 2023. gada 28. decembrī ar 2022. gada decembri, redzamas arī pozitīvas iezīmes.

Pārstrādei nodotais svaigpiena apjoms 2023. gada 11 mēnešos audzis par 2 % attiecība pret 2022. gada attiecīgo periodu.

Vairāk nekā puse (28 no 50) no Latvijas lielākajiem ganāmpulkiem spējuši palielināt govju skaitu savos ganāmpulkos.

Tāpēc jo īpašs gandarījums par faktu, ka arī šogad Siguldas CMAS klienti ir spējuši noturēt topa līderpozīcijas, aizņemot veselas septiņas vietas no Top 10.

Tikpat iepriecinoši ir tas, ka 50% no Latvijas lielāko slaucamo govju ganāmpulku saraksta Top 50 sastāda Siguldas CMAS klienti  (25 saimniecības no 50) – Latvijas labākās saimniecības, kas, spītējot grūtajiem laikiem, šodien spēj iznest uz saviem pleciem visu piena lopkopības nozari, lielā mērā pateicoties gudri un tālredzīgi veidotam spēcīgam slaucamo govju ganāmpulkam.

Izjūtot atbildību par ikvienu savu klientu, Siguldas CMAS turpina būt uzticams partneris ganāmpulku īpašniekiem, piedāvājot aktuālāko pasaules līmeņa ģenētiku, kas ļauj nodrošināt  jūsu saimniecības ekonomisko mērķu sasniegšanu, izmantojot produktivākās, spēcīgākās un no uzturēšanas viedokļa visefektīvākās šķirnes govis ar visaugstāko ganāmpulka ģenētikas attīstības potenciālu.

Paldies mūsu klientiem par uzticēšanos un izciliem ganāmpulka piemēriem!

ZEMĀK LASIET ŽURNĀLA "AGRO TOPS" 2024. GADA JANVĀRA NUMURĀ PUBLICĒTO RAKSTU:

LIELĀKIE SLAUCAMO GOVJU GANĀMPULKI 2023

Slaucamo govju, ganāmpulku un novietņu daudzums aizvadītā gada laikā turpināja kritumu, rāda Lauksaimniecības datu centra (LDC) sniegtā informācija. Vienlaikus pieaug pārstrādei pārdotā piena daudzums, kas apstiprina vidējā izslaukuma kāpumu ganāmpulkos.

ULDIS GRAUDIŅŠ

Aizvien mazāk slaucamo govju

Aizvadītā gada 28. decembrī Latvijā bija 119 168 slaucamās govis, kas ir par 8484 jeb septiņiem procentiem mazāk nekā gadu agrāk. No 50 lielākajiem ganāmpulkiem pērn slaucamo govju daudzumu palielināja 28 saimnieki, vienā ganāmpulkā dzīvnieku daudzums nemainījās, bet 21 ganāmpulkā tas kritās. Vislielākais slaucamo govju skaita kāpums bija AS “Agrofirma Tērvete”, kur gada laikā slaucamo govju ganāmpulks kļuva par 837 gotiņām lielāks. SIA “Naukšēni” slaucamo govju pērn 19. decembrī bija par 128 vairāk nekā gadu agrāk, bet Krāslavas novada ZS “Zarečje” ganāmpulks pieaudzis par 92 gotiņām. Savukārt vislielākais govju daudzuma kritums gada laikā bija Lēdurgas pagasta J. Gierkena zemnieku saimniecībai, kur slaucamo govju ir par 352 mazāk, Limbažu pagasta SIA “Lādes piens” ganāmpulks saruka par 178 govīm, bet AS “LIS Jaunpils” par 59 slaucamajām govīm.

LDC sniegtā informācija rāda, ka piecos Latvijas ganāmpulkos ir vairāk nekā 1000 slaucamo govju (pērn 1000 govju rādītāju pārsniedza seši ganāmpulki). Vairāk nekā 500 slaucamo govju pērn bija 24 ganāmpulkos, gadu agrāk – 26 ganāmpulkos. Vienā slaucamo govju ganāmpulkā – AS “Agrofirma Tērvete” – to ir vairāk nekā 2000. Gadu agrāk tik liela ganāmpulka Latvijā nebija. Lielajos ganāmpulkos ir arī labi vidējā izslaukuma rādītāji. Divdesmit piecos ganāmpulkos vidējais izslaukums no govs pārsniedz 11 000 kg piena.

Kāpums vien Dobeles novadā

No 12 novadiem ar vislielāko slaucamo govju daudzumu (visos ir vairāk nekā 5000 dzīvnieku) pērn govju daudzums kāpis vien Dobeles novadā (sk. uzziņu). TOP 50 lielāko ganāmpulku sarakstā pavisam ir četras Dobeles novada saimniecības, kur pavisam ir 6155 gotiņas, kas veido gandrīz 72% īpatsvaru no novada slaucamo govju daudzuma. Pērn slaucamo govju daudzums visvairāk krities Dienvidkurzemes novadā – par 818 gotiņām. Viens, tomēr ne vienīgais, no govju daudzuma krituma iemesliem bija sausums lopbarības gatavošanas laikā un arī zemā piena iepirkuma cena. 

UZZIŅA

Novadi ar vislielāko slaucamo govju daudzumu*

Nr.p.k.                 Slaucamo govju daudzums 28.12.2023.      Izmaiņas pret 28.12.2022.

1. Dobeles nov.    8564      +586

2. Preiļu nov.       7017      -263

3. Valmieras nov. 6992      -404

4. Tukuma nov.   6516      -458

5. Augšdaugavas nov.        6494      -365

6. Smiltenes nov. 5823      -371

7. Saldus nov.      5704      -328

8. Dienvidkurzemes nov.   5439      -818

9. Rēzeknes nov. 5431      -270

10. Aizkraukles nov.          5372      -130

11. Madonas nov. 5144      -376

12. Krāslavas nov.             5089      291

* slaucamo govju daudzums uz 28.12.2023.

Avots: LDC 

Mazāk ganāmpulku un novietņu

Pērn 28. decembrī Latvijā bija 8245 slaucamo govju novietnes – par 1004 novietnēm jeb par 10,9% mazāk nekā gadu agrāk. Novietņu skaits mazinās nedaudz straujāk nekā slaucamo govju daudzums. Dalot kopējo govju daudzumu ar novietņu daudzumu, iegūstam vidēji vienā novietnē turēto govju daudzumu. Pērn tās vidēji bija 14,4 slaucamās govis. Gadu agrāk – 13,7. Dobeles novadā, kur ir reģistrēts visvairāk govju, pavisam ir 111 novietnes – par 11 mazāk nekā 2022. gada beigās. Pērn decembrī vienā novietnē Dobeles novada saimnieki baroja un slauca vidēji 77 slaucamās govis.

Visvairāk novietņu ir Augšdaugavas novadā – pavisam 812. Vidējais govju daudzums vienā novietnē bija 7,9 govis. Otrs lielākais novietņu daudzums ir Krāslavas novadā, kur 5089 gotiņas bija reģistrētas 738 novietnēs. Trešais lielākais novietņu daudzums ir Balvu novadā, kur aizvadītā gada beigās pavisam bija reģistrētas 610 novietnes un 2883 govis. Vērtējot vien novadus (izslēgtas pilsētas), vismazāk novietņu ir Salaspils novadā – četras, kur pavisam reģistrēta 21 slaucamā govs. Gadu agrāk Salaspils novadā bija piecas novietnes ar tajās mītošām 23 gotiņām. Septiņas novietnes – par četrām mazāk nekā gadu agrāk – pērn decembrī bija Saulkrastu novadā, kur reģistrētas 219 slaucamās govis, un Olaines novadā, kur pavisam ir reģistrētas deviņas  gotiņas. Gadu agrāk Olaines novada septiņās novietnēs bija 11 piena devēju.

Latvijā 2022. gadā no 127 652 reģistrētajām govīm vecumā no 16 līdz 24 mēnešiem bija 1367 gotiņas, bet vecumā virs 24 mēnešiem – 126 285. Salīdzinājumam – 2023. gadā no 119 168 govīm 1219 bija vecumā no 16 līdz 24 mēnešiem un 117 955 par 24 mēnešiem vecākas govis.

Pārstrādei pārdod vairāk piena

Pārstrādei nodotā svaigpiena apmērs pērn pirmajos 11 mēnešos Latvijā kāpis par diviem procentiem salīdzinājumā ar 2022. gada attiecīgo periodu, sasniedzot 762 054 tonnas, ziņo LDC.

Pērn novembrī pārstrādei pārdeva 63 330 tonnas svaigpiena – par 2,9% vairāk nekā 2022. gada novembrī. Pienu pārstrādei 2023. gada novembrī pārdeva 4698 ganāmpulku saimnieki. Gadu agrāk piena pārdevēju bija 5207 jeb par 9,8% vairāk.

Iepirktā bioloģiskā svaigpiena daudzums 2023. gada 11 mēnešos krities par 16,2% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu gadu agrāk un bija 40 990 tonnu. Vienlaikus kopējais bioloģiskā piena pārstrādes daudzums 2023. gada 11 mēnešos salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn sarucis par 0,6% – līdz 31 433 tonnām.

Pērn novembrī iepirktā bioloģiskā svaigpiena daudzums kāpis par 1,5% salīdzinājumā ar 2022. gada novembri un bija 3663 tonnas. Bioloģiskā piena pārstrādes daudzums krities par 6,4%, veidojot 1785 tonnas.

Lielāko piena govju ganāmpulku TOP 50

Ar sarkanu tabulā iekrāsotas saimniecības, kas savos ganāmpulkos izmanto Siguldas CMAS ģenētiku (Siguldas CMAS piezīme).

Īpašnieks Vidējais izslaukums, kg no govs 2022.gads Slaucamās govis uz 19.12.2023 Izmaiņas (+-) salīdzinājumā ar 19.12.2022.
1. Dobeles nov. Tērvetes pag. AS AGROFIRMA TĒRVETE 9388 2654 837
2. Dobeles nov. Auru pag. AS ZIEDI JP 10002 1970 94
3. Aizkraukles nov. Bebru pag. SIA VECSILJĀŅI 11945 1199 33
4. Aizkraukles nov. Bebru pag. ZS PILSLEJAS   12322 1147 -28
5. Saldus nov. Pampāļu pag. AS PAMPĀĻI 9959 1017 -34
6. Rēzeknes nov. Griškānu pag. SIA SPRŪŽEVA M 10835 997 14
7. Limbažu nov. Limabžu pag. SIA LĀDES PIENS 10102 994 -178
8. Dobeles nov. Annenieku pag. SIA AGRO KAĶENIEKI  11146 880 -33
9. Preiļu nov. Preiļu pils. SIA AGROFIRMA TURĪBA 8381 864 104
10. Tukuma nov. Jaunpils pag. AS LIS JAUNPILS   12327 804 -59
11. Valmieras nov. Naukšēnu pag. SIA NAUKŠĒNI  10554 801 128
12. Ogres nov. Ogresgala pag. SIA OGRES PIENS  12389 740 31
13. Jēkabpils nov. Viesītes pag. ZS KALNA DAMBRĀNI  13243 682 -31
14. Smiltenes nov. Variņu pag. SIA PALSA 10990 679 -22
15. Dobeles nov. Vecauces pag. SIA MPS VECAUCE 12399 651 -13
16. Tukuma nov. Sēmes pag.  SIA VĀRPA  11742 585 29
17. Viļānu nov. Viļānu pag. AS LIS LATGALE   10961 582 -8
18. Madonas nov. Dzelzavas pag. SIA AGRO DZELZAVA  9274 575 21
19. Smiltenes nov. Bilskas pag. ZS KALĒJIŅI 1  14449 572 -12
20. Saldus nov. Saldus pag. SIA SALDUS DRUVA 11095 557 7
21. Ventspils nov. Ances pag. SIA JĀŅLEJAS 13556 543 54
22. Tukuma nov. Slampes pag. SIA KALNĀJI 10646 539 1
23. Jēkabpils nov. Saukas pag. ZS LEJAS PALSĀNI  11291 519 20
24. Cēsu nov. Vecpiebalgas pag. ZS VECKURMJI 9967 502 73
25. Siguldas nov. Lēdurgas pag. J.GIERKENA ZS 11012 497 -352
26. Talsu nov. Lubes pag. ZS VĪTOLIŅI   9324 491 -21
27. Siguldas nov. Krimuldas pag. SIA VIDZEMES PUTNIŅI 12583 463 6
28. Saldus nov. Blīdenes pag. SIA RĀVAS 11401 455 -7
29. Tukuma nov. Lestenes pag. SIA LESTENE 10207 454 -7
30. Gulbenes nov.  Lejasciema pag. SIA RAINIS 10043 452 -9
31. Smiltenes nov. Brantu pag. SIA VIDZEMĪTE 7107 445 -16
32. Saldus nov. Lutriņu pag. SIA LUTRIŅI 10669 441 13
33. Tukuma nov. Tumes pag. AS DZIMTENE 11775 438 36
34. Tukuma nov. Degoles pag. SIA NĪTAVA 8683 437 30
35. Gulbenes nov. Lizuma pag. SIA BRĪVZEMNIEKI  14691 421 14
36. Valmieras nov. Jeru pag. ZS CERIŅI 15434 401 13
37. Krāslavas nov. Robežnieku pag. ZS ZAREČJE   8717 391 92
38. Krāslavas nov. Skaistas pag. ZS DRUVIŅI 8922 390 -46
39. Aizkraukles nov. Kokneses pag. SIA JAUNHOLANDES PIENS  11126 387 6
40. Gulbenes nov. Galgauskas pag. ZS LĀCĪŠI 12563 375 33
41. Saldus nov. Kursīšu pag. SIA BRŪZILAS AV 12279 375 -28
42. Augšdaugavas nov. Līksnas pag. SIA KĻAVAS V 11137 369 20
43. Valmieras nov. Ķoņu pag. SIA PĒRLES A.A.J. 13713 359 14
44. Saldus nov. Nīgrandes pag. SIA GRIEZES LEJNIEKI  7534 348 0
45. Jelgavas  nov. Sesavas pag. ZS RUDEŅI 12629 347 19
46. Cēsu nov. Veselavas pag. ZS CAUNĪTES 12633 346 -12
47. Ogres nov. Madlienas pag. SIA MADLIENA 2  9280 345 14
48. Tukuma nov. Zentenes pag. AS ZENTENES LAUKSAIMNIEKS   7643 324 29
49. Rēzeknes nov. Viļānu pag. ZS AKMENTIŅI              11207 319 28
50. Bauskas nov. Brunavas pag. ZS KRIŠJĀŅI 9104 301 -26