Ciltsdarbs un ciltsdarba programmas Latvijā

Ministru kabineta noteikumi Nr.419
„Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikāta izsniegšanas kārtība”

Ministru kabineta noteikumi Nr.13
„Slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība”

Ministru kabineta noteikumi Nr.514
„Gaļas liellopu pārraudzības kārtība”

Ministru kabineta noteikumi Nr.528
„Aitu pārraudzības kārtība”

Ministru kabineta noteikumi Nr.447
„Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību”

Ministru kabineta noteikumi Nr.420
„Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība”

Ministru kabineta noteikumi Nr.475
„Lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes apstiprināšanas un reģistrācijas kārtība”

Ministru kabineta noteikumi Nr.361
„Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi”

Ministru kabineta noteikumi Nr.566
„Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības”

Ministru kabineta Nr.567
„Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību”

Kārtība Nr.7 (06.02.2007.)
„Slaucamo govju un piena šķirņu vaislas buļļu ciltsvērtības noteikšana”

Ciltsdarba programmas Latvijā

Latvijas brūnās šķirnes govju ģenētisko resursu saglabāšanas programma no 2014. gada un turpmāk

Gaļas šķirņu govju ciltsdarba programma 2017. - 2019. gadam

Latvijas zilās govju šķirnes saglabāšanas programma 2016. - 2026. gadam

Ciltsdarba programma Latvijā audzētām piena šķirņu kazām 2016. – 2025. gadam

Ciltsdarba programma būru šķirnes kazām 2016 – 2025. gadam