Ciltsdarbs un ciltsdarba programmas Latvijā

Ministru kabineta noteikumi Nr. 94
„Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi” 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 96
„Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība”

Ministru kabineta noteikumi Nr. 98
„Zootehniskā sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtība” 

Ministru kabineta noteikumi Nr.166
„Lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes apstiprināšanas un reģistrēšanas kārtība”

Ministru kabineta noteikumi Nr.116
„Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju”

Ministru kabineta Nr.796
„Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtība, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība”

Kārtība Nr.7 (06.02.2007.)
„Slaucamo govju un piena šķirņu vaislas buļļu ciltsvērtības noteikšana”

Ciltsdarba programmas Latvijā

Latvijas brūnās šķirnes govju saglabāšanas programma no 2019. gada un turpmāk

Gaļas šķirņu liellopu audzēšanas programma no 2019. gada

Latvijas zilās govju šķirnes saglabāšanas programma 2016. - 2026. gadam

Audzēšanas programma sarkano šķirņu grupas govīm no 2019. gada 

LŠDzAS Audzēšanas programma Holšteinas šķirnes govīm no 2019.gada 

LHA Holšteinas šķirnes govju audzēšanas programma no 2019.gada 

Ciltsdarba programma Latvijā audzētām piena šķirņu kazām 2016. – 2025. gadam

Saglabāšanas programma Latvijas vietējās šķirnes vecā tipa kazām no 31.10.2019. 

Audzēšanas programma Latvijas vietējās šķirnes kazām no 19.12.2019. 

Ciltsdarba programma būru šķirnes kazām 2016 – 2025. gadam 

Audzēšanas programma Zānes šķirnes kazām no 19.12.2019. 

Audzēšanas programma Anglo Nubijas šķirnes kazām no 19.12.2019.