Ciltsdarbs un ciltsdarba programmas Latvijā

Ministru kabineta noteikumi Nr. 94
„Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi” 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 96
„Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība”

Ministru kabineta noteikumi Nr. 98
„Zootehniskā sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtība„ 

Ministru kabineta noteikumi Nr.419 (Spēkā līdz 28.02.2019.)
„Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikāta izsniegšanas kārtība”

Ministru kabineta noteikumi Nr.13 (Spēkā līdz 28.02.2019.)
„Slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība”

Ministru kabineta noteikumi Nr.514 (Spēkā līdz 28.02.2019.)
„Gaļas liellopu pārraudzības kārtība”

Ministru kabineta noteikumi Nr.528 (Spēkā līdz 28.02.2019.)
„Aitu pārraudzības kārtība”

Ministru kabineta noteikumi Nr.420 (Spēkā līdz 28.02.2019.)
„Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība”

Ministru kabineta noteikumi Nr.475 (Spēkā līdz 28.02.2019.)
„Lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes apstiprināšanas un reģistrācijas kārtība”

Ministru kabineta noteikumi Nr.361 (Spēkā līdz 28.02.2019.)
„Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi”

Ministru kabineta noteikumi Nr.566 (Spēkā līdz 28.02.2019.)
„Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības”

Ministru kabineta Nr.567 (Spēkā līdz 28.02.2019.)
„Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību”

Kārtība Nr.7 (06.02.2007.)
„Slaucamo govju un piena šķirņu vaislas buļļu ciltsvērtības noteikšana”

Ciltsdarba programmas Latvijā

Latvijas brūnās šķirnes govju ģenētisko resursu saglabāšanas programma no 2014. gada un turpmāk

Gaļas šķirņu govju ciltsdarba programma 2017. - 2019. gadam

Latvijas zilās govju šķirnes saglabāšanas programma 2016. - 2026. gadam

Ciltsdarba programma Latvijā audzētām piena šķirņu kazām 2016. – 2025. gadam

Ciltsdarba programma būru šķirnes kazām 2016 – 2025. gadam