Ciltsdarbs un ciltsdarba programmas Latvijā

Ministru kabineta noteikumi Nr. 94
„Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi” 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 96
„Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība”

Ministru kabineta noteikumi Nr. 98
„Zootehniskā sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtība” 

Ministru kabineta noteikumi Nr.166
„Lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes apstiprināšanas un reģistrēšanas kārtība”

Ministru kabineta noteikumi Nr.116
„Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi”

Ministru kabineta Nr.796
„Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtība, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība”

Kārtība Nr.7 (06.02.2007.)
„Slaucamo govju un piena šķirņu vaislas buļļu ciltsvērtības noteikšana”

Ciltsdarba programmas Latvijā

Latvijas brūnās šķirnes govju ģenētisko resursu saglabāšanas programma no 2014. gada un turpmāk

Gaļas šķirņu govju ciltsdarba programma 2017. - 2019. gadam

Latvijas zilās govju šķirnes saglabāšanas programma 2016. - 2026. gadam

Ciltsdarba programma Latvijā audzētām piena šķirņu kazām 2016. – 2025. gadam

Ciltsdarba programma būru šķirnes kazām 2016 – 2025. gadam