Reģistri un reģistrēšanas kārtības noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr. 94
„Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi”

Ministru kabineta noteikumi Nr.116
„Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju”  

Ministru kabineta noteikumi Nr. 572
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 12. marta noteikumos Nr. 116 "Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju" 

Ministru kabineta noteikumi Nr.75
„Reģistrēto dzīvnieku datubāzē esošās informācijas izmantošanas kārtība”

Ministru kabineta noteikumi Nr.134 
„Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”

Ministru kabineta noteikumi Nr.880 
„Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis”

Ministru kabineta noteikumi Nr.940 
„Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem”

Ministru kabineta noteikumi Nr.166 
„Lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes apstiprināšanas un reģistrēšanas kārtība”

Ministru kabineta noteikumi Nr. 227 
„Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība” 

Piena reģistrs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 228 
„Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība” 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 597 
„Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei”

Ministru kabineta noteikumi Nr. 604
„Kārtība, kādā piena ražotājiem piešķir Eiropas Savienības atbalstu par piena ražošanas samazināšanu.”

Ministru kabineta noteikumi Nr.841
„Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā.”

Ministru kabineta noteikumi Nr.198
„Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”

Ministru kabineta noteikumi Nr.1040
„Piena kvotu administrēšanas noteikumi”

Ministru kabineta noteikumi Nr.511
„Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai”

Ministru kabineta noteikumi Nr.73 
„Prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā”

Ministru kabineta noteikumi Nr.203
„Ražotāju organizāciju atzīšanas un atbalsta piešķiršanas kārtība”

Lopbarības ražotāju reģistrs

Ministru kabineta noteikumi Nr.730
„Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība”

Zemkopības ministrijas kārtības

Spēkā no 01.06.2020.
Vadlīnijas par liellopu, aitu, kazu un zirgu šķirnes noteikšanu un tās reģistrēšanu datu bāzē

Kārtība Nr.7 (06.02.2007.)
„Slaucamo govju un piena šķirņu vaislas buļļu ciltsvērtības noteikšana”