Ar bērnības garšu Mātes dienā

Bērnībā mums šķita, ka Mammai ļoti patīk mazgāt traukus, ravēt dārzu, gatavot ēst, gludināt drēbes – jo viņa to darīja tik bieži un nenogurstoši. Un tādu – ar karoti rokās puķu dobē – mēs zīmējām Mammu savā Māmiņdienas apsveikumā viņai, kad bijām mazi. Un Mamma bija tik priecīga un sirsnīgi smējās, to saņemot.

Paldies mammām par smaidiem, kas dāvājuši laimīgu bērnību, iedrošinājuši uzdrīkstēties, mācījuši nepadoties un tiekties uz skaisto. Ne velti – neviens veikalā pirktais ziedu pušķis nespēj sacensties krāšņumā ar Mammas puķu dobi.

Vismīļākie sveicieni jums, mīļās mammas, vecmāmiņas, vecvecmāmiņas un krustmātes, Mātes dienā!

Fotomirklī, baudot piena kokteiļus kopā ar mūsu bulli Rodmenu, notverta vienmēr dzirkstošā mamma Evija ar meitām Paulu un Agnetu.

Šī fotogrāfija no mūsu darba ikdienas tapusi Siguldas CMAS 65 gadu jubilejas “neierāmējamās” fotosesijas ietvaros un to iemiesojusi māksliniece Daina Stelpa.

www.bydaina.net/