Praktiskās mācības kvalifikācijas nodrošināšanai piena šķirņu liellopu ganāmpulku pārraugiem

10. oktobrī Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacijas telpās (“Kalnabeites” 8, Siguldas pagastā) notiks praktiskās mācības piena šķirņu liellopu ganāmpulku pārraugiem kvalifikācijas nodrošināšanai.

Semināra sākums: plkst. 10:00 (reģistrācija no plkst. 9:30).

Apmācību programma:

1. Ganāmpulka apsaimniekošana un atražošana, izmantojot piena govju pārraudzības datus.

(Kafijas pauze.)

2. Ciltsdarba dokumentācijā biežāk pieļautās kļūdas, to labošana.

2.1. Paraugu noņemšana.

2.2. Kontrollapu un pavaddokumenta aizpildīšana.

2.3. Piena paraugu pudelīšu izvēle un marķēšana.

3. Piena daudzuma mērīšanas līdzekļi, to pārbaude un pārbaudes datu ievadīšana  Lauksaimniecības datu centra (LDC) sistēmā.

4. Piena pārraudzības pareiza organizēšana, aktuālās prasības un jaunumi Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacijas Piena kvalitātes kontroles laboratorijā.

Piedalās:

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Ogres biroja vadītāja, lopkopības konsultante Aija Galeja,

Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacijas speciālisti:

Maija Beča, Piena kvalitātes kontroles laboratorijas vadītāja,

Sandra Vikmane, Piena kvalitātes kontroles laboratorijas tehniskā vadītāja,

Gunārs Stepiņš, informācijas ievadīšanas operators,

kā arī Skaidrīte Kubuliņa, sertificēta pārraudze.

Maksa par dalību: 15.00 EUR.

Lūdzam uz kursiem ierasties savlaicīgi, lai varētu piereģistrēties un saņemt kursu apmaksas dokumentus.

Pieteikties kvalifikācijas kursiem un sīkāku informāciju var saņemt, zvanot Initai Bedrītei uz mob. t.:  29413277 vai izmantojot e-pastu: inita.bedrite@sigmas.lv.