Skaistus Vasaras saulgriežus un Jāņus!

Vai tu sajūti spēku, ar kādu SAULE rītausmā ziedu vaļā ver?
Un cik medaina RASA smilgu galus vakarā liec?
PĻAVA Jāņu rītā smaržo pēc piena.
Latvijas SPĒKS tajā ir ierakstīts.

Novēlam visiem skaistus Vasaras saulgriežus un Jāņus!
Jo īpaši suminām Līgas un Jāņus!

Siguldas CMAS kolektīvs

Foto: Jānis Zilvers
Jāņu noskaņās iejutās: Līga Kubuliņa un Pūpols