Robotu slaukšanai piemērotākie vaislas buļļi

Lai atvieglotu saimnieku izvēli, vaislas buļļu ģenētikas ražotāju un izplatītāju kompānijas veido īpašus sarakstus un savus robotu indeksus, kuros tiek iekļauti vaislinieki, kas uzlabo robotu slaukšanai nepieciešamās pazīmes.

2014. gadā Vācijas Datu Centrs (VIT) sadarbībā ar Vācijas Holšteinu Asociāciju (DHV) izveidoja pirmo neatkarīgo robotu indeksu (RZRobot), lai identificētu buļļus, kas palīdz uzlabot govju robotu slaukšanai nepieciešamās pazīmes. Buļļi var iegūt nepieciešamo vērtējumu (lai tiktu iekļauti šajā robotu indeksā) tikai tad, ja atbilst visām galvenajām pazīmēm (slaukšanas ātrums, aizmugurējo pupu izvietojums un pupu garums).

Vācijā RZRobot indekss sastāv no: 

  • 20% slaukšanas ātrums, 
  • 15% somatisko šūnu skaits, 
  • 15% nagi un kājas, 
  • 10% tesmeņa pazīmes, 
  • 20% aizmugurējo pupu novietojums (satuvināti = negatīvs vērtējums), 
  • 20% pupu garums (šauri = negatīvs vērtējums). 

Slaukšanas ātrumam (RZD) jābūt ≥94, aizmugurējo pupu izvietojumam ≤106, bet pupu garumam ≥94. 

Š.g. aprīļa Vācijas buļļu vērtējumu sarakstā RZRobot indeksa augstākie vērtējumi bija:

  • pēc meitām novērtētajam bullim Beatstick (148 RZRobot),
  • pēc genoma vērtētajam bullim Bassist (145 RZRobot).

ASV uzņēmuma GENEX robotu indekss RC$ veidots, balstoties ne tikai uz robotu slaukšanai nepieciešamajām pazīmēm, bet iekļauj arī sagaidāmo peļņu, izslaukuma rādītājus, somatisko šūnu skaitu, veselības un auglības pazīmes.

Mūsu plašajā piedāvājumā ir vairāki izcili robotu slaukšanai nepieciešamās pazīmes uzlabojoši buļļi. Zemāk uzskaitīta daļa no tiem:
BUZZARD LM 61416 (RC$ 413)
CARUBA P LM 61415 (RC$ 358)
SURE ROZ LM 61352 (RC$ 428)
ADRIAN PP LM 61360 (RZRobot 117)
STEEL PP LM 61209 (RZRobot 116)
SUMAC LM 61359
BLUNDER LM 61355
MEGASTAR LM 61138
FINEST RED LM 61292
NEYMAR LM 61076
CADBURRY LM 61078