ASV ģenētiskās bāzes izmaiņas

Aprīļa mēnesī gaidām jaunos  buļļu vērtējumus. ASV arī mainās ģenētiskā bāze slaucamajām govīm. Kopš 1980. gada šīs izmaiņas tiek veiktas ik pēc pieciem gadiem sešām slaucamo govju šķirnēm. Ikviens piensaimnieks var novērtēt savu dzīvnieku ģenētiku, izmantojot jaunākos datus par vidējo šķirnes bāzes populāciju.

Produktivitātes, eksterjera u.c. pazīmēm tiek noteikta paredzamā pārmantojamība (PAT). Piemēram, ja bullim paredzamā pārmantojamība izslaukumam ir +1000 kg, tiek sagaidīts, ka šī buļļa meitas saražos par 1000 kg vairāk piena nekā vidusmēra govs. Lai izteiktu katrai pazīmei paredzamo pārmantojamību ir jāzina vidējie rādītāji jeb bāzes populācija. Paredzamā pārmantojamība tiek izteikta attiecībā pret šo populāciju. Dzīvnieki ar pozitīviem paredzamās pārmantojamības rādītājiem ir populācijas ģenētiskā līmeņa uzlabotāji. Vidējās vērtības un datus regulāri atjauno, lai varētu salīdzināt buļļus atbilstoši pašreizējai slaucamo govju populācijai un nodrošināt ģenētisko progresu.

No šī gada aprīļa ASV ģenētiskās bāzes vidējo populāciju veidos govis, kas ir dzimušas 2015. gadā un noslēgušas vismaz vienu laktāciju. Šo dzīvnieku paredzamās pārmantojamības vērtības tiks pielīdzinātas nullei. Šīs izmaiņas ir katrai šķirnei un pazīmei atsevišķi. Jaunā bāze nākamos piecus gadus noteiks pazīmju vērtības. Tā tiek panākts ģenētiskais progress -2015. gadā dzimušie dzīvnieki ir labāki nekā 2010. gadā dzimušie. Piemēram, ASV 2010. gadā dzimušo Holšteinas govju  vidējais izslaukums laktācijā bija 12 244 kg (26 994 mārciņas) piena, bet 2015. gadā dzimušo - 12 733 kg (28 071 mārciņas). Tiek izslaukts par 488 kg (1077 mārc.) vairāk.

2015. gadā dzimušajām Holšteinas govīm vidējā paredzamā pārmantojamība izslaukumam ir + 223kg (492 mārc.) Lai šo jauno vidējo ģenētisko līmeni pielīdzinātu nullei, 2020. gada aprīļa vērtējumos visu Holšteinas buļļu un govju iegūtajām izslaukuma vērtībām tiks atņemti šie 223 kg. Lai gan dzīvnieka ģenētika nemainīsies, bullim ar paredzamās pārmantojamības izslaukumam (PTAM)  +1000 kg, turpmāk (1000-223)  šī vērtība būs +777kg. Šī buļļa meitas tiks salīdzinātas ar jauno slaucamo govju bāzes populāciju ar augstāku vidējo ģenētisko vērtību. 

Tā kā ģenētiskā bāze mainās visiem buļļiem un pazīmēm šķirnes ietvaros, bāzes maiņa neietekmēs buļļu atrašanos attiecīgajā kopvērtējuma vietā. Visiem Holšteinas buļļiem 2020. gada aprīlī no paredzamā izslaukuma vērtējuma (PTAM) tiks atņemti 223 kg (492 mārc.).

Zemāk esošajās tabulās ir redzams pēdējo piecu gadu laikā sasniegtais ģenētiskais progress Holšteinas šķirnei – lielākā daļa pazīmju ir ar pozitīvu vērtējumu. Jaunajos vērtējumos pazīmes paredzamā pārmantojamība šīm pazīmēm samazināsies (atsevišķos gadījumos arī palielināsies) noteikto vērtību apjomā.  Holšteinas šķirnes govīm  ir uzlabojies izslaukums, piena kvalitāte, produktīvās dzīves ilgums, rezistence pret atsevišķām slimībām un citas pazīmes.

Pazīmes Izmaiņas
Izslaukums 223 kg  (492 mārc.)
Tauki 10 kg (24 mārc.)
Olbaltumvielas 8 kg (18 mārc.)
Somatisko šūnu skaits (SCS) -0.08
Produktīvā dzīve, mēn. (PL) 1.86
Meitu grūsnības vērtējums (DPR) 0.24
Laktācijas garums, dienas -0.35
Govju dzīvotspēja, % (LIV) 0.74
Ketoze, % 0.20
Mastīti, % 0.60
Peļņas indekss, dolāri (LNM) 231

Lielākā daļa eksterjera pazīmju ir ar pozitīvu novirzi, parādot sasniegto ģenētisko progresu šķirnes tipa attīstībā. Jaunākās paaudzes Holšteinas šķirnes govis  ir garākas, ar labi veidotiem tesmeņiem,  taču ar stāvākām kājām un īsāku pupu garumu.

Pazīmes Izmaiņas Novirze
Paredzamā pārmantojamība tipam (PTAT) 0.76
Augums 0.47 Garš
Spēcīgums 0.2 Plats
Piena tips 0.38 Dziļš
Krustu slīpums -0.02 Pacelti
Krustu platums 0.36  Plati
Pakaļkājas sānskatā -0.02 Stāvas
Pakaļkājas skatā no aizmugures 0.49 Paralēlas
Nagu leņķis 0.5 Stāvs
Nagu un kāju vērtējums 0.54 Augsts
Tesmeņa priekšdaļas pieslēgums 1.01 Labi pieslēgts
Tesmeņa aizmugures augstums 1.2 Augsts
Tesmeņa aizmugures platums 1.16 Plats
Tesmeņa centrālā saite 0.54 Stingra
Tesmeņa dziļums 0.84 Seklāks
Priekšējo pupu izvietojums 0.52 Cieši
Aizmugurējo pupu izvietojums 0.49 Cieši
Pupu garums -0.27 Īsi
Ķermeņa salikums (BWC) 0.15 Augsts
Tesmeņa salikums (UDL) 0.85 Augsts
Nagu un kāju salikums (FLC) 0.48 Augsts

Holšteinas šķirnes dzīvnieku ģenētika neizmainīsies no šī gada aprīļa, bet tā tiks salīdzināta ar atbilstošiem  datiem par pašreizējās populācijas  ģenētisko vērtību. ASV un citur pasaulē arvien vairāk tiek izmantoti buļļi pēc genoma vērtējuma, tādēļ 2020. gada ģenētiskās bāzes izmaiņas ir lielākas nekā tās bija 2015. gadā. Nākotnē šis progress būs vēl straujāks.

Rakstā izmantotie avoti: Norman et al. 2020, April 2020: Genetic Base Change; www.naab-css.org; stgen.com