Kas ir NM$ indekss?

Šis ASV izveidotais indekss nosaka  paredzamo iegūstamo peļņu (dzīvnieka mūžā) no pēcnācējiem, tos salīdzinot ar govīm, kas dzimušas 2010. gadā. Šī peļņa naudas izteiksmē ir noteikta ASV dolāros.

  NM$ indekss piena lopkopībā sarindo dzīvniekus (gan vaislas buļļus, gan govis) pēc to ģenētiskās vērtības, balstoties uz ekonomiski nozīmīgām pazīmēm. Indeksā iekļautās pazīmes un to vērtība regulāri tiek  atjaunotas, lai iekļautu jaunas pazīmes, kā arī labāk atspoguļotu sagaidāmās izmaksas tuvākajā nākotnē. Pēdējās indeksa izmaiņas tika veiktas 2018. gada augustā, kad tajā iekļāva 6 jaunas veselības pazīmes: klīniskais mastīts (MAST), ketoze (KETO), placentas aizture (REPL), metrīts (METR), glumenieka dislokācija (DA) un piena trieka (MFEV). Iegūtie dati par dzīvnieku veselību no saimniekiem iekļauti jaunā NM$ apakšindeksā – HTH$ ( Health trait subindex), kas apvieno iepriekš minētās veselības pazīmes. Dzīvnieki, kuru gēni palīdz tiem būt veselīgākiem ir daudz izdevīgāki par dzīvniekiem, kuri prasa papildus darbu, ārstēšanu un medikamentus.

Ražības pazīmes: 26.8% tauku saturs, 16.9 % olbaltumvielu saturs, 0.7 % izslaukums.

Veselības pazīmes: 12.1% produktīvā dzīve, 7.3% govju dzīvotspēja, 6.7% meitu grūsnības rādītāji, 4.0% somatisko šūnu skaits, 4.8% atnešanās spējas, 2.3% HTH indeksa pazīmes, 1.6% govju apaugļošanās rādītāji, 1.4% apaugļošanās rādītāji telēm.

Tipa pazīmes: 7.4% tesmeņa salikums, 5.3% ķermeņa salikums, 2.7% kāju un nagu salikums.

Kā redzams kopējo NM$ indeksu pamatā veido trīs galvenās sadaļas: ražības, veselības un tipa pazīmes. To nozīmīgums laika gaitā no indeksa izveides ir mainījies vienmēr balstoties uz aktualitātēm piena lopkopībā. ASV vaislas buļļiem NM$ vērtība tiek atjaunota trīs reizes gadā kopā ar vispārējo ģenētisko  novērtējumu. Buļļa A  (+$900) pēcnācēju paredzamā peļņa būs par 400 dolāriem lielāka nekā buļļa B (+$500) meitām.  Pasaulē visaugstāk novērtēto vaislas buļļu peļņas indekss ir vairāk nekā 1000 ASV dolāri.

Mūsu piedāvājumā no ASV ir vairāki izcili buļļi ar augstu peļņas indeksa vērtējumu. Pēc genoma novērtētie buļļi: MOONDANCE (+ $ 948), RORY (+$ 938), NAUTICAL (+$903)PLEXUS (+$859), CELTIC (+$859) un GO FAST RED (+$831).

Pēc meitām novērtētie buļļi: ROCKSTAR (+$802), TETHRA (+$800), DIXON (+$778), HAPPENING (+$683), TUBB (+$672).