NM$ peļņas indekss

Arvien vairāk piensaimnieku visā pasaulē, izvēloties buļļus sava ganāmpulka ģenētikas uzlabošanai, izmanto dažādus peļņas indeksu vērtējumus. ASV aizvien populārāka kļūst NM$ (Lifetime Net Merit $) peļņas indeksa izmantošana.

NM$  peļņas indekss ir ASV nacionālais selekcijas indekss, kas izsaka to, cik lielu mūža rentabilitāti (peļņu) katrs dzīvnieks nodos saviem pēcnācējiem. NM$ vērtība tiek izteikta ASV dolāros. Indeksā ir iekļautas vairāk nekā 30 piena lopkopībai būtisko ekonomisko pazīmju, tādēļ tas ir viens no veidiem, kā savstarpēji salīdzināt dzīvniekus.

Kopš indeksa izveides 1994. gadā tas periodiski tiek uzlabots, iekļaujot jaunas pazīmes un mainot formulu, balstoties uz jaunākajiem pētījumiem un aktuālo piena tirgus situāciju. Pēdējās būtiskākās izmaiņas indeksa aprēķināšanā notika šī gada augustā, kad tajā tika iekļautas trīs jaunas pazīmes: ietaupītā barība (Feed Saved), dzīvotspēja telēm (Heifer Livability) un pirmās atnešanās laiks (Early First Calving). Galvenais mērķis, iekļaujot indeksā šīs pazīmes, bija uzlabot ganāmpulkos teļu veselību un augšanu, kā arī paaugstināt barības izmantošanas efektivitāti.

Uzlabotajā indeksā (skat. tabulu zemāk) lielāko īpatsvaru veido piena kvalitāte, produktīvā dzīve, ķermeņa salikums, kā arī auglības pazīmes. Slaucamo govju ģenētika tiek attīsta vēlamajā virzienā – veselīgāki, dzīvotspējīgāki, izturīgāki, efektīvāki un rentablāki dzīvnieki salīdzinājumā ar pašreizējo paaudzi.

TABULA: Lifetime Net Merit $ peļņas indeksa komponenti 

Pazīme Vienība Īpatsvars
Izslaukums mārciņas 0.3
Tauki mārciņas 28.6
Olbaltumvielas mārciņas 19.6
Produktīvā dzīve (PL) mēneši 15.9
Somatisko šūnu skaits (SCS) šūnas -2.8
Ķermeņa salikums (BWC) salikums -9.4
Tesmeņa salikums (UDC) salikums 3.4
Kāju un nagu salikums (FLC) salikums 0.3
Meitu apaugļošanās koeficients (DPR) procenti 4.1
Auglība telēm (HCR) procenti 0.4
Auglība govīm (CCR) procenti 1.0
Dzīvotspēja (LIV) procenti 4.4
Veselības indekss (HTH$) dolāri 1.2
Barības uzņemšanas starpība (RFI) mārciņas -3.8
Pirmās atnešanās laiks (EFC) dienas 1.2
Dzīvotspēja telēm (HLIV) procenti 0.5
Atnešanās indekss (CA$) dolāri 2.9


NM$ indeksa novērtējums pārsvarā tiek piemērots ASV buļļiem, taču nereti tas tiek norādīts arī citu valstu buļļiem, ja ir veikts ģenētiskais vērtējums uz ASV fona. Labākajiem vaislas buļļiem NM$ peļņas novērtējums pārsniedz 1000 dolāru. Izmantojot Siguldas CMAS piedāvāto Genetic Visions-ST genoma testēšanu, šo peļņas novērtējumu iespējams iegūt visiem Holšteinas liellopu šķirnes dzīvniekiem ganāmpulkā.

Jaunajos (augusta) ASV vērtējumos mūsu sadarbības partnera STgenetics buļļi ir saņēmuši izcilu novērtējumu – 53 no kopumā 100 TOP 100 NM$ iekļautajiem vaisliniekiem ir no STgenetics.

Daži no labākajiem mūsu piedāvājumā iekļautajiem TOP 100 NM$ buļļiem

Kā labākos TOP 100 NM$ buļļus no STgenetics, kuru dzimumšķirotā sperma šobrīd pieejama Siguldas CMAS piedāvājumā, var izcelt: CAPTAIN (1096 NM$), HOLDON (1091 NM$), IDEALIST (1000 NM$), SOLIDMAKER (995 NM$).

Ar lieliskiem rādītājiem izceļas arī ražotāja Genex buļļi, kam pieejama konvecionālā sperma: TORETTO (919 NM$), PLAYBACK (890 NM$), WALLEN (868 NM$), DENSTONE (840 NM$).

Rakstā izmantota informācija: https://hoards.com/print-article-30694-permanent.html