Seminārs Siguldā liellopu audzētājiem

12. aprīlī Siguldā notiks Siguldas CMAS rīkots seminārs liellopu audzētājiem ar ārvalstu lektoru piedalīšanos.   

Tēmas:

   Slaucamo govju auglība un atražošanas rādītāji

►   Ganāmpulka ģenētikas ilgtspējīga attīstība

Lektori:

Anna Adamczuk, GenusABS reģionālā pārstāve

Hans Vromans, GenusABS stratēģiskais vadītājs

Seminārs notiks angļu valodā ar secīgu tulkojumu latviešu valodā. 

Laiks un vieta:

12. aprīlī plkst. 10:00 – 13:00

AS "Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija", "Kalnabeites 8”, Sigulda

PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA  līdz 11. aprīlim (ieskaitot).

Pieteikšanās un reģistrācija semināram un informācija par samaksu – aizpildot aptaujas anketu tiešsaistē: https://forms.gle/Hxjd4THyG1uCGG5G7

Maksa par dalību seminārā: 
20.00 EUR (t. sk. PVN)

Seminārs tā dalībniekiem tiks reģistrēts Lauksaimniecības datu centrā kā kvalifikāciju paaugstinošs pasākums.

Papildu informācija:

Inita Bedrīte: mob. tālrunis: 29413277, e-pasts: inita.bedrite@sigmas.lv

Līga Kubuliņa: mob. tālrunis: 27007801, e-pasts: liga.kubulina@sigmas.lv