Vaislas buļļu atlases kritēriji

Holstein International” žurnāls ir veicis aptauju savu lasītāju vidū, lai noskaidrotu pēc kādiem kritērijiem tiek atlasīti vaislas buļļi, ko savās Holšteinas šķirnes govju saimniecībās izmanto fermeri. Aptaujas rezultātā tika apkopoti viedokļi no gandrīz 800 lopkopjiem no visas pasaules.

Izvēloties vaisliniekus savam ganāmpulkam, lielākā uzmanība tiek pievērsta kopējam tipam (10.6%), tesmenim (10.3%), buļļa izcelšanās informācijai (9.5%), kājām un nagiem (8.7%), meitu auglībai (8%), kā arī izslaukumam (7.8%). Nozīmīgi kritēriji ir arī - somatisko šūnu daudzums, tauku un olbaltumvielu %, ilgmūžība, lineārās pazīmes, atnešanās vieglums, slaukšanās ātrums, buļļa auglība, spermas cena, aAa kods un bezragu gēns. Salīdzinot ar iepriekš veiktajām aptaujām, parādījušās arī jaunas tendences- A2A2 piens un barības efektīva izmantošana.

Pēc genoma novērtēto vaislinieku izmantošana ganāmpulku atražošanai ir kļuvusi vēl populārāka ( 11% saimniecību sēklo tikai ar šādiem buļļiem). Visā pasaulē, it īpaši Vācijā, būtiski ir pieaudzis pieprasījums pēc vaisliniekiem ar bezragu gēnu. Šī tendence ir arī veicinājusi Holšteinas sarkanraibo buļļu plašāku izmantošanu.

Gandrīz puse (46%)  visiem aptaujātajiem saimniekiem ir norādījuši, ka pirmpieņu īpatsvars viņu ganāmpulkos veido 20-30% no visām slaucamajām govīm, bet trešdaļa respondentu, ka  30-40%. Lielākā daļa saimnieku ir atzinuši, ka ideālā situācija vēlētos, lai ganāmpulkā palielinātos ilgmūžības rādītāji un  pirmpienes neveidotu vairāk par 20-30% no visām govīm.

Rakstā izmantota  žurnāla "Holstein International"( Nr. 318, 06.2020) apkopotā informācija.