Zs-Kalna-Dambrāni

Saimniecība jau ilgus gadus mūsu valstī  ir TOP piensaimniecība, sasniedzot ļoti augstus piena ražības rādītājus - 12660kg piena no govs ( 650 slaucamās govis ).  Ganāmpulkā ir tikai tīršķirnes Holšteinas melnraibās govis, teles un buļļi.

Bez piena ražošanas tiek audzēti arī nobarojamie buļļi, apvienojot piena un gaļas lopkopību. Tādējādi tiek izmantota govju neapēstā un sliktākas kvalitātes barība, kuru nevar izmantot slaucamajām govīm. Tādēļ tika uzcelta trešā kūts ar 400 liellopu vietām, kuru apdzīvo audzējamie buļļi un govis.

Nesen ir uzcelta mazo teļu novietne, kuru saimniece Iveta dēvē par “bērnudārzu”. Šeit pēc sešām dienām  tiek pārvietoti visi mazie teliņi , nodrošinot maksimāli komfortablus apstākļus. Telītes un bullīši  te pavada 40-50 dienas.   Saimniece uzskata, ka līdz ar to saimniecībā ir samazinājusies teļu krišana. Tagad ir iespējams piedāvāt pārdošanai augstas kvalitātes vaislas teles.

Saimniecība jau ilgus gadus izmanto mūsu uzņēmuma piedāvāto ģenētiku. Tagad pārsvarā tiek izmantoti buļļi, lai uzlabotu piena kvalitāti, tesmeni un ilgmūžību. Pašreiz dzimst SWIFT LVH61426, HAPPENING LVH61309, KING LOUIE LVH61311, ROOKIE LVH61179 un SURE ROZ LVH61352 pēcnācēji.

Ja kāda buļļa meitas uzrāda lieliskus ražības un tipa rādītājus, tad šos buļļus sēklošanai izmanto atkārtoti. Tā daudz tika izmantots bullis TABASCO, un tagad atkal tiek sēklots vaislinieks DANDY P LVH60748.

Saimniecībā ir lieliskas piena devējas, kuru tēvi ir mūsu buļļi DANDY P un MESI.

DANDY P LVH60748 meita FAUSTA 1.laktāciju 303 dienas noslēgusi ar 13286kg ražību un 2. laktācijā 197 dienās izslaukums ir 10172 kg.
DANDY P meita ONDA 1. laktācijā ir sasniegusi ražību 14050kg.

Patīkami ir, ka saimniecības darbībā ir iesaistījušies  visi trīs Ivetas dēli.

Vēlamies pateikties Ivetai Tīrumniecei par ilgstošo sadarbību un uzticību.

Vairāk attēlu no viesošanās saimniecībā skatiet Galerijā.